loading

驻专讟讬 诪讜爪专:

住讞诇讘讬诐 住讙讜诇讬诐

讝专 诪讚讛讬诐 砖诇 住讞诇讘讬诐 住讙讜诇讬诐 Dendrobium 注诐 注诇讬 讻讜转专转 住讙讜诇讬诐, 讘讞讬专讛 讗诇讙谞讟讬转 诇讻诇 讗讬专讜注 诪讬讜讞讚. 讛注专讛: 讗讙专讟诇 讝讻讜讻讬转 砖拽讜驻讛 讻诇讜诇.

讙'讚讛 驻专讞讬诐- 住讞诇讘讬诐 住讙讜诇讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐 拽讜讚 诪讜爪专: KSA088
讚讜讙诪讛 转诪讜谞转 诪专讗讛 住讟谞讚专讟讬-讙讬专住讛

讘讞专 转讗专讬讱 讗住驻拽讛

  • 讘讞专 讗转 讛诪讬讚讛 砖诇讱

诇讛讜住讬祝 诇住诇    讘讞讝专讛

 

讝专讬 驻专讞讬诐 驻讜驻讜诇专讬讬诐 讗讞专讬诐 注讘讜专 讙'讚讛: